Autor Wątek: Czwarta Konferencja Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi  (Przeczytany 1345 razy)

Offline b_angel

  • SPA
  • Uzależniona
  • *****
  • Wiadomości: 5707
  • przewróciło się, niech leży
    • Amazonka_klub
  W dniach 24-25 października 2009 w Monachium już po raz czwarty odbyła się Konferencja Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi (EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION).
 Koalicja  ECPC powstała w 2003 roku i reprezentuje interesy wszystkich stowarzyszeń pacjentów chorych na choroby nowotworowe, zarówno tych dotkniętych najczęstszymi jak    i rzadszymi nowotworami. Została utworzona w celu reprezentowania poglądów i potrzeb pacjentów chorych na raka w europejskiej debacie zdrowotnej oraz wymiany najlepszych doświadczeń z praktyki.
 

                            Koalicja ECPC dąży do postępu w dziedzinie profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnej diagnostyki i najlepszych metod leczenia. Jej celem jest zmniejszanie rozbieżności i nierówności w obrębie Unii Europejskiej. Koalicja zmierza do tego, aby prawodawcy, politycy, pracownicy służby zdrowia, media i opinia publiczna dostrzegli problem chorób nowotworowych i konieczność wspólnych działań na rzecz zmniejszenia liczby niepotrzebnych zgonów i cierpień.
 Z hasłem „Nic o nas bez nas”  (Nothing About Us Without Us) ECPC zrzesza ponad 300 organizacji pacjenckich w 41 krajach w tym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
 Koalicja ECPC współpracuje z następującymi instytucjami UE: Komisją, Parlamentem, Radą i Agendą ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA).
 Cele statutowe ECPC to między innymi:
     -Zapewnienie poszanowanie i wzmacniania podstawowych praw pacjentów z chorobami nowotworowymi.
     -Zwiększanie reprezentacji pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji na najwyższym krajowym i europejskim poziomie, we wszystkich dziedzinach, jakie mogą wpływać na ich zdrowie.
     -Umożliwienie pacjentom bycia prawdziwymi partnerami w systemie opieki zdrowotnej.
     -Uzyskanie szybkiego dostępu do właściwych i dokładnych metod profilaktyki, diagnostyki medycznej, leczenia i opieki w tym opieki psychologiczno-społecznej.
     -Zachęcanie do populacyjnych programów przesiewowych, zgodnych z wytycznymi europejskimi dotyczącymi jakości.
     -Promowanie postępu w badaniach nad chorobami nowotworowymi, uwzględniających wszystkie stosowne informacje dotyczące właściwie zaprojektowanych badań klinicznych i w miarę możliwości, prawo do udziału w nich.
     - Zwiększanie zakresu interdyscyplinarnych szkoleń dla personelu medycznego.

 Konferencja w Monachium miała na celu podkreślenie tego, w jaki sposób organizacje pacjenckie mogą wyrażać swoje opinie i jak spowodować aby były one dostrzegane przez decydentów europejskich, jakich używać argumentów w debacie na temat chorób nowotworowych. Na konferencji przedstawiono również wytyczne i najlepsze istniejące sposoby i efektywne strategie tworzenia wsparcia na każdym szczeblu politycznym i w życiu publicznym.
 Konferencja zgromadziła ponad 110 uczestników, którzy podczas dwóch dni obrad wysłuchali szeregu wykładów. Prelegenci z różnych krajów i organizacji opisywali swoje doświadczenia w pracy nad zmianą rzeczywistości pacjentów w ich krajach, nad poprawą dostępu do informacji, sposobu traktowania pacjentów oraz zapewnienia równego dostępu do leczenia i podstawowych praw.
 Obrady dotyczyły między innymi:
     -Wspólnych działań na rzecz walki z rakiem, na poziomie europejskim.
 Profesor Michael Coleman zreferował dane epidemiologiczne dotyczące nowotworów złośliwych w Europie. Przedstawił Światową Deklarację Walki z Rakiem zawierającą cele, które powinny być zrealizowane do roku 2020. Podkreślił wagę wiarygodnych rejestrów raka.
  Lynn Faulds Wood (Przewodnicząca ECPC) opowiedziała o europejskim partnerstwie na rzecz działań w walce z rakiem.
 29.09.2009 ponad 300 rożnych organizacji pacjenckich oraz innych osób związanych z tematyką nowotworową zgromadziło się w Brukseli i oficjalnie zainicjowało Europejskie Partnerstwo na Rzecz Działań w Walce z Rakiem. ECPC była bardzo mocno zaangażowana we wszelkie prace przygotowawcze oraz powołanie dożycia tej organizacji.
 Dyrektor Stowarzyszenia Europejskiej Ligii Raka (ECL) Wendy Tse Yared mówiła o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem oraz o roli organizacji pacjenckich.
     -Dostępu do leczenia oraz wyceny leków
 Mówiono o cenach leków, refundacji, o lekach innowacyjnych i ich dostępności dla pacjentów, o tym jak zwiększyć rolę pacjentów we współdecydowaniu o sposobie leczenia. Przedstawiono schemat działania systemu Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment)
     -Doświadczeń z działań w różnych krajach
  W tej części pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska opowiedziała  o swoich doświadczeniach z działania w Fundacji „Porozumienie bez barier”. Myślą przewodnią prezentacji były słowa: „Co więcej powinniśmy zrobić dla naszych dzieci”. Fundacja podejmowała szereg akcji i kampanii na rzecz chorych dzieci: wyposażenie szpitali dziecięcych w specjalistyczne urządzenia, budowa Kliniki Onkologii i Hematologii w Gdańsku, odnowienie i dekoracja dziecięcych sal szpitalnych, przygotowanie i stworzenie europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi.
  Katii Apostidis z Grecji zreferowała jak wygląda przestrzeganie praw pacjenta, dostęp do opieki medycznej oraz sytuacja chorego w tym kraju. Zapoznała słuchaczy z działalnością greckich organizacji pacjenckich.
 Pozostali prelegenci przedstawili sytuację pacjenta oraz organizacji pacjenckich w swoich krajach.
         -  Wspierania pacjentów z chorobami nowotworowymi
 Jan Geissler (Dyrektor ECPC) podkreślił rolę Internetu i Społecznych Mediów w działalności organizacji pacjenckich i wspieraniu pacjentów. Liczba osób w Europie korzystających z zasobów Internetu rośnie z roku na rok a dostęp do najnowszych informacji o leczeniu staje się coraz szybszy i prostszy. Wzajemne wspieranie się pacjentów na forach dyskusyjnych odgrywa coraz większą rolę psychoterapeutyczną.
 Ponadto odbyły się trzy panele dyskusyjne:
     -  Zasady współpracy pomiędzy organizacjami pacjenckimi a firmami farmaceutycznymi (Code of Practise)
     - Wykorzystanie polityki Unii Europejskiej jako narzędzia do kształtowania strategii walki z rakiem w danym kraju
     -  Choroby nowotworowe a zatrudnienie.

 Konferencję zakończył i podsumował członek Parlamentu Europejskiego Alojz Peterle (pierwszy demokratycznie wybrany premier Słowenii).

 Z ramienia Federacji Amazonek w Konferencji uczestniczyły Prezes Krystyna Wechmann, Sekretarz Dorota Kurdusiewicz oraz reprezentant zarządu portalu Beata Wróblewska Bujak.

 
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2015, 08:41:30 pm wysłana przez amado »
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon